Voorzitter Bestuur

De voorzitter heeft meerdere taken:

  • De stichting vertegenwoordigen, zowel binnen de stichting als naar buiten toe.
  • Leiding geven aan de vergadering van het bestuur.
  • De vergadering voorzitten. Hieronder valt het voorbereiden van de vergadering, maar ook tijdens de vergadering alle agendapunten doorlopen.
  • Na de vergadering moet de voorzitter zorg dragen dat de besluiten in de vergadering uitgevoerd worden.
  • Leiding geven aan het bestuur. Denk hierbij aan het beleidsplan van de stichting uitvoeren, het coördineren van de verschillende taken binnen de stichting en initiatieven nemen.

De voorzitter delegeert ook taken naar ander bestuursleden en verantwoordelijken binnen stichting de Zutphense Hand.

Onze doelstellingen zijn:

  • hergebruik van goederen onder ander voor CO2 reductie d.m.v. inzameling en verkoop.
  • De opbrengst wordt gebruikt voor lokale en internationale sponsoring van goede doelen.

Voel je affiniteit met onze stichting, beschik je over enige ervaring, tijd en ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met onze voorzitter:

dhr. Jan te Lindert tel. 0575-511854 of mail naar

bestuur@dezutphensehand.nl