Sponsoring

Inrichting Parentshouse

Parentshouse Zutphen en omstreken zet zich in om gecompliceerde scheidingen te voorkomen. Dit doen wij door ouders te begeleiden middels het scheidingsloket, woonruimte aan te bieden als ouders anders noodgedwongen buiten de gemeente moeten gaan wonen, en door trainingen, workshops en congressen te organiseren, zowel voor ouders, professionals als kinderen. Voor een nieuw Parentshouse in Zutphen helpt de Hand met de inrichting.

Computerlokaal in Ghana

De Hand subsidieerde mede voor de bouwkundige inrichting van een computerlokaal op een door de Stichting Bokemei opgerichte school in Accra (Ghana).De Hand heeft eerder bijgedragen aan de bekostiging van 16 computers. Maar doordat de apparatuur in een bijgebouw in een vochtig lokaal heeft gestaan en door corona lange tijd niet gebruikt was, is veel helaas verloren gegaan. De stichting wil nu een lokaal in het hart van de school realiseren waar dit vochtprobleem niet speelt.

Muziekfestival in India

De Kattaikuttu-school leidde gedurende vele jaren kinderen uit arme gezinnen op tot professionele(volks)toneelspelers en –muzikanten. De zo gevormde muziektheatergroepen brengen met hunvoorstellingen in de dorpen mensen van alle kasten en klassen samen. Vooral de rondtrekkende vrouwen-theatergroepen vormen een inspirerend voorbeeld voor arme meisjes en vrouwen uit hetpubliek. De Hand steunde de school met een subsidie om een festival te organiseren.

Klusreis Servië

In vervolg op een eerder gegeven subsidie, gaf de Hand subsidie voor het repareren van het dak van een gemeenschapshuis voor de Roma in Servië. Vrijwilligers van de diaconie CGK en GKV gaan het repareren.

Urgente Nood Zutphen

Als andere loketten gesloten blijven, biedt de Stichting Urgente Nood Zutphen een financiële bijdrage of een bijdrage in natura. De bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld om een opleiding mogelijk te maken, de borg of eerste maand huur te betalen, de woning in te richten of kapot witgoed te vervangen of om schuldsanering te kunnen starten. Ook kan de gift worden gebruikt om te voorkomen dat water of energie wordt afgesloten of een huisuitzetting af te wenden. De Hand doet in principe een jaarlijkse, relatief grote subsidie aan de SUN.

Global Surgery congres

Dit congres in oktober 2024 wordt georganiseerd door professionals uit Nederland, Duitsland en andere landen die zich vrijwillig inzetten voor verbetering van chirurgische zorg wereldwijd. Men hoopt 200 artsen/onderzoekers/beleidsmakers in de zorg. Er zullen workshops zijn waar men chirurgische vaardigheden kan trainen, lezingen, overleg etc. etc. De Hand steunde dit congres.

Ouder & kind café Eefde

Het Ouder & kind café Eefde is een ontmoetingsplek. Hier kunnen ouders uitwisselen, vragen stellen, elkaar leren kennen en vooral elkaar steunen. In Eefde komt men samen in Het Hart. De Hand steunde de oprichting van het café met spullen uit de winkel: kinderspeelgoed, kleed, etc.

AED Eefde/Gorssel

De Hand steunde de club vrijwilligers in Eefde en Gorssel die proberen een dekkend netwerk van AED's te maken en onderhouden in deze gemeenten. Hiermee kunnen levens gered worden.

Fiets voor Sjane

Sjane helpt mensen, vooral veel jongeren. En ze had een fiets nodig, voor de vele boodschappen. Die leverde de Hand.

Badhuis voor lepradorp Nepal

In Sarangot, Nepal, wordt in het lepradorp het door de Hand eerder gesponsorde badhuis uitgebreid en voorzien van toiletten. Dit is hard nodig, zeker na de verwoestende aardbeving een paar jaar geleden.

Welkom Boodschappen

Vanuit de Emmanuel kerk worden wekelijks boodschappen uitgedeeld aan mensen/gezinnen met een zeer laag inkomen en die niet in aanmerking (meer) komen voor de Voedselbank. De HAND sponsorde de aankoop van een grote koelkast om voedsel in te bewaren en een bedrag voor de inhoud ervan om uit te delen met de Kerstdagen.

Projecten op Cuba

De HAND sponsorde 4 projecten op Cuba. Ze zijn op verschillende plaatsen en omdat ze allemaal werken volgens de Economie van Gemeenschap*, helpen ze elkaar (en anderen). De gemaakte opbrengst wordt niet alleen gebruikt om de ondernemer rijker te maken, maar wordt in 3 delen verdeeld. Een deel om het bedrijf verder te laten ontwikkelen, een deel voor de scholing en ontwikkeling van de werknemers en een deel om de plaatselijke gemeenschap/dorp verder te ontwikkelen.

ISK Zutphen

Het doel van een Internationale Schakelklas (ISK) is uit het buitenland komende kinderen tussen 12 en 18 jaar de Nederlandse taal te leren, zodat ze daarna naar het vervolgonderwijs kunnen gaan. De sponsoring was voor het dagelijks kopen van fruit. Nogal wat leerlingen bleken dagelijks niet ontbeten te hebben. En op een lege maag kun je niet leren. Ook sponsorde de HAND eetgerei uit de winkel.

Bijenkorven in Kenia

In dit project waarin de HAND sponsort via Kids Care Kenia hebben 24 groepen boeren op het platteland van Kenia elk o.a. 12 bijenkorven en training gekregen. Hierdoor kunnen zij groeien in vaardigheden en wordt het inkomen groter.Het maakt deel uit van een veel groter project waarin geprobeerd wordt door een combinatie van educatie, financiële en praktische steun de situatie van de mensen te verbeteren.

Power Café

Het Powercafé organiseert iedere 1e vrijdag van de maand een ontmoetingsmiddag voor senioren. Na de lezing of optreden is er een gezellige nazit onder het genot van livemuziek. De HAND sponsorde het maken van flyers om de bekendheid te vergroten.

Ixta Noa Verbouwing

Ixta Noa is het Zuthense inloophuis voor mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid. Door van de HAND kon het de creatieve ruimte verbouwen. Deze is nu ook geschikt voor trainingen, groepsbijeenkomesten en één-op-één gesprekken. -

Schoolbusje Kenia

In Kenia zijn kinderen zijn vaak uren aan het lopen naar school - en weer naar huis. Ze zijn zo vaak 12 uur van huis. De HAND sponsorde de aanschaf van een 2e hands schoolbusje om dit te verbeteren.

Green Malata Malawi

De bijdrage van de HAND aan het project Green Malata in Malawi (één van de armste landen ter wereld) zal gebruikt worden voor het financieren van de irrigatiesystemen op zowel op het project zelf als in de 6 omliggende dorpen, evenals het uitbreiden van de imkerij op Green Malata.

Weeshuis Lion King

De Hand sponsorde een bedrag voor het kopen van o.a. 11 deuren en deurhendels, kranen, raamkozijnen, muur- en plafond verf, kwasten, tinner, schuurpapier, cement, zittoilet, gordijnen, beddengoed, kleerhangers, vuilnisbakken en krukjes. Want die zijn nodig.

Badhuis Roma

Dit project van de CGK en GKV kerk in Zutphen gaat om het afronden van het opknappen van een oud, vervallen gebouwtje in Servië dat in een wijk staat waar veel Roma wonen. De Roma zijn aldaar een sterk achtergebleven groep. Door deze faciliteit stijgt zowel de hygiëne als aanzien van de bevolkingsgroep.

Computeronderwijs

In Acra in Ghana ondersteunde de HAND de Stichting Bokemei bij de aanschaf van 18 2e-hands computers voor hun school. De school wordt bezocht door ruim 300 kinderen uit arme families. De HAND sponsorde de Stichting Bokemei al vaker.

Slaapzaal voor weeshuis

Mede dankzij sponsoring van de HAND kon in Puttaparthi, India het weeshuis een jongenslaapzaal realiseren. De HAND sponsorde deze organisatie al vaker.

Keukenspullen

...voor Het Dagelijks Bestaan, een plek in Zutphen waar jongeren weer tot zichzelf kunnen komen. Koken helpt daarbij. Daar zijn spullen voor nodig, die HAND sponsorde.

Aardbeving Turkije

Na de grote aardbeving in Turkije heeft de HAND €1000 aan noodhulp ter beschikking gestel.

Watertransport in Ghana

Voor een project in Ghana heeft de Hand bijgedragen aan de aankoop van een 2e-hands truck voor het vervoer van schoon water. Deze zal worden gebruikt voor de bewoners van de streek en om inkomsten te genereren voor de school van de stichting Bokemei.

Nieuw dak op school

In Gambia wordt o.a.via onze sponsoring een nieuw dak gemaakt op de Sheikh Hatab school in Gambia. Hier kunnen naast de gewone leerlingen elke zomer op de zomerschool 500 kinderen extra les krijgen.

Waar blijven deze doppen?

Deze gaan naar Lintelo voor KNGF-Geleidehond!

Parentshouse Zutphen

In de jubileumactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAND in 2022 ontving Parenthouse Zutphen €10.000 voor het inrichten van tijdelijke woonruimtes voor pas gescheiden ouders met kinderen.

Muziekvereniging Excelsior

In de jubileumactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAND in 2022 ontving Muziekvereniging Excelsior in Warnsveld €10.000 voor de aanschaf van geluiddempend materiaal om hun repetitieruimte te verbeteren.

NAH ZoZijn

In de jubileumactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAND in 2022 ontving de NAH-sector van ZoZijn €5000 voor de aanschaf van een duofiets waardoor bewoners er op uit kunnen.

Den Bouw

In de jubileumactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAND in 2022 ontving Zorgcentrum Den Bouw €5000 voor het aanschaffen van een therapeutische waterstoel waardoor bedlegerige bewoners bij activiteiten kunnen zijn.

Stichting Lokaal

In de jubileumactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAND in 2022 ontving de Stichting Lokaal €10.000 voor het o.a. aankopen voor spullen voor een hobbyruimte in het buurthuis.

Kinderboerderij De Schouw

In de jubileumactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAND in 2022 ontving de Kinderboerderij De Schouw in de Zuidwijken €10.000 voor het realiseren van een speeltuin voor kinderen.

Taal/Basisvaardigheden in Waterkracht

De HAND sponsorde in 2022 lesmateriaal voor twee taalgroepen waar ouders op een heel praktische manier met taal bezig zijn, om materialen voor technische en creatieve activiteiten in Waterkracht en nog diverse andere zaken. Die andere zaken betroffen materialen voor creatieve activiteiten in Waterkracht, om posters en flyers voor de verschillende activiteiten, om materialen voor de oplaad-bakfiets die verhalen van ouders en kinderen heeft verzameld in de wijk en om materialen voor het ouder & kind festival dat op 11 december plaatsvond in Waterkracht. Op bijgaande foto is te zien hoe een ‘verhalen-tapijt’ wordt geweven tijdens het Ouder & Kindfestival met op de achtergrond de oplaad-bakfiets

Repair Café Zutphen

Het Repair Café was op zoek naar materialen en gereedschappen. Daar had de Hand in de winkel wel een en ander van. Samen met een financiële bijdrage kon het Café weer verder.

Mutolere ziekenhuis Oeganda

Verpleegkundigen van het Gelre ziekenhuis ondersteunen jaarlijks dit ziekenhuis. De Hand ondersteunde dit jaar met gelden voor kijkoperaties.

Lion King Bali

Het weeshuis op Bali kreeg van de HAND een bijdrage ter vervanging van oude keukenspullen en andere apparaten. Hiermee wordt voor de kinderen gekookt, maar ook voor mensen in de omgeving.

Proefboerderij Malawi

Dit project faciliteert trainingen voor de jeugd. De trainingen op deze proefboerderij richten zich op klimaatslimme landbouwpraktijken en eenvoudige, marktgebaseerde, betaalbare en herstelbare landbouwtechnologieën. Daarnaast zullen trainingen over het starten van een klein boerenbedrijf worden gegeven als onderdeel van het project. Deze praktijken en technologieën hebben tot doel een boerderij te creëren die bestand is tegen klimaatverandering. Daarnaast streven ze ernaar de waterproductiviteit van bron tot gewas te verhogen, water en land efficiënt te gebruiken en landdegradatie te voorkomen en tegelijkertijd de winst te vergroten. Op de boerderij leren de leerlingen meer over aspecten als kleine dammen, waterwinning en -opslag (zowel boven- als ondergronds), druppelirrigatie op zonne-energie, agroforestry, tuinbouw, aqua-landbouw (viskweek), bijenteelt, mulchen, verbeterde zaadvariëteiten, land bereidingstechnieken en organische bemesting. Binnenkort komt er een stuk vee bij op de boerderij inclusief varkens en pluimvee en een opslagruimte om de oogst op te slaan.

Oekraïne project 2022

Via de Stichting Hongarije sponsorde de HAND een project in Hongarije waar schoollokalen worden omgebouwd tot permanente woningen voor vluchtelingen.

Kleurenprinter voor de Bovenkamer

De Bovenkamer is een plek waar mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en vrienden om elkaar ontmoeten. De HAND schonk een nieuwe kleurenprinter. In huiselijke sfeer er even uit zijn om een kop koffie te drinken, anderen te spreken of ervaringen te delen. Of met andere bezoekers een kaartje te leggen, een wandeling te maken in de tuin of samen een maaltijd te bereiden. Ook kunnen vragen over dementie en zorg- en dienstverlening besproken worden. Een veilige en huiselijke sfeer maakt praten en vertellen over belevenissen makkelijker. Door het aanspreken van de eigen mogelijkheden wordt eigenwaarde en zelfredzaamheid vergroot. De Bovenkamer is een laagdrempelig ontmoetingscentrum zonder een vast dagprogramma en waar eigen initiatief van bezoekers gewaardeerd wordt. Ideeën voor activiteiten kunnen in samenwerking met deskundige vrijwilligers uitgewerkt en uitgevoerd worden. In een dementievriendelijke omgeving is iedereen (met én zonder dementie) van harte welkom.

Noodhulp Oekraïne

Naast onze bijdrage aan een bus om hulpgoederen in Oekraïne te verspreiden en de inzameling van dekens etc. uit de winkel heeft de Hand in 2022 €1000 beschikbaar gesteld voor noodhulp.

Buurtkoelkast

Een Buurtkoelkast is een openbare plek waar etenswaren onderling gedeeld worden, gratis en voor niets. De HAND sponsorde de buurtkoelkast in de Hoven, een initiatief van de Stadsonderneming. Iedereen die eten over heeft, mag dat in de koelkast plaatsen. Buurtbewoners en ook supermarkten, winkels en restaurants die eten of drinken over hebben. Ongeacht achtergrond of reden en bovendien gratis. En iedereen die er behoefte aan heeft, is vrij om eruit te halen wat hij of zij nodig heeft. Ongeacht achtergrond of reden en bovendien gratis. Het mes snijdt aan drie kanten: voedselverspilling wordt voorkomen, gezond en gratis eten voor mensen met een smalle beurs en versterking van de saamhorigheid in de buurt. Kortom, een koelkast met een warm hart!

…overal

Zutphen, Kenia, Ghana, India, Bali, Cuba, Oekraïne, Servië, Oeganda. Dat is van de laatste 3 jaar. En we doen dit al 50 jaar.

Fashion & Design Project Kenia

In Ngong, een dorp op 26 kilometer afstand van Nairobi krijgen kwetsbare vrouwen en jongeren via de Stichting Huruma MEVA een naaiopleiding. De Hand sponsorde de naaimachines. In het dorp ligt de sloppenwijk Mathare. Hier wonen ongeveer 600 mensen. Jukumu Letu is een Keniaanse organisatie die kinderen uit de sloppenwijk opvangt, zodat moeders overdag een baantje kunnen zoeken. Zij verzorgen lessen in de onderbouw voor deze kinderen en verzorgt trainingen en psychische hulp voor de volwassenen. Huruma MEVA en Jukumu Letu werken samen in het Fashion- en Designproject. Daarin krijgen kwetsbare vrouwen en jongeren een naaiopleiding. Tijdens hun opleiding tot kleermaker worden zij begeleid door een medewerker van Huruma MEVA en ontvangen zij psychosociale hulp van JUKUMU LETU. De medewerker van Huruma MEVA is Martha. Martha is de eerste gesponsorde student van Huruma MEVA, die haar diploma op de universiteit heeft gehaald. Na de opleiding krijgen de vrouwen een baan...

Watertanks Ghana

Voor een project in Ghana heeft de Hand bijgedragen aan de aankoop van drinkwatertanks voor schoon water. Deze worden gebruikt in een praktijkcentrum, school en kenniscentrum van de Stichting Bokemei.

Bestelbus voor Oekraïne

De Hand leverde een bijdrage aan de aanschaf van een bestelbus die ingezet wordt voor het brengen van hulpgoederen naar de getroffen bevolking van Oekraïne.

Praathuis Zutphen

In het Praathuis (van het Gilde Zutphen) ontvangen vrijwilligers iedere donderdag ruim 60 mensen - veelal uit het AZC - die hulp krijgen bij het leren van onze taal. De sponsoring is jaarlijks.

Donaties

U kunt de Hand donaties geven. En omdat we een ANBI-stichting zijn, zijn deze donaties aftrekbaar. Maar ze zijn vooral heel nuttig en maken een verschil.

Sponsoring

Wij sponsoren projecten waarvan wij denken dat ze aan een langdurige, structurele verbetering kunnen bijdragen. Wij geven geen vissen maar hengels. Zowel in Zutphen, de regio als het buitenland.

Collega’s gezocht!

We hebben altijd plek voor enthousiaste mensen die samen met ons de wereld en de Hand nog een beetje mooier willen maken. Kassamedewerkers, kledingsorteerders, verkopers, etc. etc. Vraag om info!

Circulair

Al die spullen hoeven niet op de vuilnisberg. Die gebruiken we gewoon weer. Dat scheelt een hoop. Circulaire economie heet dat. Die helpen we zo. En dat doet u ook.

Onze prijzen

Door onze bewust lage prijzen maken we veel mensen blij met bruikbare spullen. Heel fijn in deze tijden... En álle winst geven we weer weg. Afrekenen? Naar boven afronden mag...

de Hand

Met meer dan 70 vrijwilligers, die allemaal belangenloos werken, zorgt Kringloopwinkel de HAND al 50 jaar voor een grote stroom donaties aan hulporganisaties in Zutphen de regio en het buitenland.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Zutphen ondersteunt kinderen met ouders met een smalle beurs met o.a. een ondersteunend programma voor kinderen op de basisschool. Daarnaast zorgt zij ook zo nodig materieel met spullen die nodig zijn (fietsen, laptops etc.). De ondersteuning van de HAND van Stichting Leergeld is langjarig.

project & redactieIn gewone taal