Protocol Persoonsgegevens

De stichting Zutphense HAND gevestigd te Zutphen aan de Kolenstraat 17, legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werk van klanten die boedels leveren, vrijwilligers die werkzaam zijn bij de stichting, haar leveranciers en de goede doelen die zij sponsort.

Het gebruik van deze gegevens beperkt zich tot die zaken die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Alle toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De stichting Zutphense HAND zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt zich richten tot de Functionaris Persoonsgegevens (FP) , de secretaris van de stichting Zutphense HAND onder e-mailadres bestuur@dezutphensehand.nl.