Youthure

Proefboerderij Malawi

Dit project faciliteert trainingen voor de jeugd. De trainingen op deze proefboerderij richten zich op klimaatslimme landbouwpraktijken en eenvoudige, marktgebaseerde, betaalbare en herstelbare landbouwtechnologieën.

Daarnaast zullen trainingen over het starten van een klein boerenbedrijf worden gegeven als onderdeel van het project. Deze praktijken en technologieën hebben tot doel een boerderij te creëren die bestand is tegen klimaatverandering. Daarnaast streven ze ernaar de waterproductiviteit van bron tot gewas te verhogen, water en land efficiënt te gebruiken en landdegradatie te voorkomen en tegelijkertijd de winst te vergroten. Op de boerderij leren de leerlingen meer over aspecten als kleine dammen, waterwinning en -opslag (zowel boven- als ondergronds), druppelirrigatie op zonne-energie, agroforestry, tuinbouw, aqua-landbouw (viskweek), bijenteelt, mulchen, verbeterde zaadvariëteiten, land bereidingstechnieken en organische bemesting. Binnenkort komt er een stuk vee bij op de boerderij inclusief varkens en pluimvee en een opslagruimte om de oogst op te slaan.