2024KattaikkuttuIndiaFideel

Muziekfestival in India

De Kattaikuttu-school leidde gedurende vele jaren kinderen uit arme gezinnen op tot professionele
(volks)toneelspelers en –muzikanten. De zo gevormde muziektheatergroepen brengen met hun
voorstellingen in de dorpen mensen van alle kasten en klassen samen. Vooral de rondtrekkende vrouwen-theatergroepen vormen een inspirerend voorbeeld voor arme meisjes en vrouwen uit het
publiek. De Hand steunde de school met een subsidie om een festival te organiseren.