Lokale/Regionale sponsoring

De Zuphense HAND sponsort uw goede doel

Onze basisgedachte voor sponsoring is: een bijdrage leveren aan diegenen, die met wat hulp aan de samenleving kunnen ( blijven) deelnemen. En van vergelijkbare strekking: geef geen vis, maar geef een hengel  en de mogelijkheid te leren vissen. Die hulp dient gegeven te worden door een organisatie met duidelijke doelstelling en deskundigen, die hulp kunnen organiseren en realiseren. *

In 2023 schonk de HAND ter ere van het 50-jarig bestaan éénmalig 5 maal €10.000 aan 5 goede doelen in Zutphen en omstreken.

Regionale goede doelen
HAND financierde een nieuwe oven voor Het Dagelijks Bestaan Jongeren leren hiermee bakken.

Criteria voor sponsoring van goede doelen organisaties en/of projecten in Zutphen en de regio Zutphen.

 1. De procedure
  1. De vraag voor sponsoring start met een e-mail of brief aan de HAND, zie de contact-pagina voor adresgegevens.
   Geef in de aanvraag de functie en het doel van uw aanvragende organisatie aan, de bestemming en de begroting van de gevraagde sponsoring.
  2. Als de aanvraag lijkt te voldoen, ontvangt de aanvrager een aanvraagformulier** of een vraag om nadere informatie.
  3. Het Bestuur beslist en de aanvrager ontvangt een bericht of de aanvraag gehonoreerd wordt..
 2. De aanvragende organisatie
  1. De aanvragende organisatie is bij voorkeur een rechtspersoon, bekend bij de lokale overheid, gevestigd in de regio Zutphen.
  2. De organisatie moet aantoonbaar bijdragen leveren aan de ontwikkeling en/of de verbetering van de leer- en/of werk- en/of leefomstandigheden van een (doel)groep of gemeenschap.
  3. De aanvragende persoon uit de organisatie dient een zodanige relatie met het project te hebben, dat (feitelijk en objectief) over de voortgang en het beoogde effect van het project en de sponsoring gerapporteerd kan worden.
  4. De organisatie moet grotendeels een vrijwilligersorganisatie zijn en mag een zeer beperkt aantal betaalde krachten in dienst hebben.
 3. Het project / de sponsoring
  1. Het project moet een verbeteractie in de organisatie zelf zijn, zodat beter gefunctioneerd kan worden voor de doelgroep, of een verbeteractie voor de beoogde doelgroep.
  2. De bijdrage van de HAND resulteert in een, vooraf bepaald en overeengekomen, middel als bijdrage in de doelstelling(en) van de aanvraag. De bijdrage heeft nooit de vorm van een algemene gift.
  3. Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de HAND duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat totaal.
  4. De begunstigde is nooit een individuele persoon.
 4. De bijdrage
  1. Per aanvraag wordt een maximum vastgesteld door het Bestuur.
  2. Er worden geen bijdragen toegekend voor instandhouding en exploitatielasten (zoals onderhoud, personeel, voeding, energie)
  3. Een bijdrage van goederen uit de (eigen) kringloopwinkel van de HAND is ook denkbaar.

Bestuursbesluit van 5 maart 2019

* De Zutphense HAND sponsort andermans” projecten en voert zelf geen projecten uit.

** Bij twijfel over het voldoen  van  de criteria of over (onderdelen van) het aanvraagformulier, kan u contact opnemen met degenen, die daarvoor op de website vermeld staan, zie de contact-pagina.