Internationale sponsoring

Zuphense HAND sponsort uw goede doel

Bent u betrokken bij een goededoelen-project in het buitenland, dat een helpende hand kan gebruiken? En woont u in de omgeving van Zutphen-Warnsveld? Kijk dan hier of uw project in aanmerking komt voor sponsoring door de HAND.

Voorwaarden aanvraag buitenlandse projecten

Uw aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

* De aanvrager moet in de regio Zutphen wonen.
* De aanvrager moet rechtstreeks betrokken zijn bij het project en erover kunnen rapporteren.
* De bijdrage moet bijdragen aan een zelfstandiger functioneren van de doelgroep.
* U moet de bijdrage besteden aan een concreet en blijvend middel. U mag de bijdrage dus niet besteden aan verbruiksgoederen of salariskosten.
* De vraag voor sponsoring start met een e-mail of brief aan de HAND, voor adresgegevens zie de contact-pagina.

NB: Alleen aanvragen gericht aan de sponsorcommissie worden in behandeling genomen!

Heeft u vragen of wilt u hulp bij de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Piet Slikker (0575 492703).

Criteria voor sponsoring van goede doelen organisaties en/of projecten buiten Nederland

1. Uw aanvraag- / onze behandelprocedure
a. De vraag om een bijdrage start met een brief van de aanvrager aan de sponsorcommissie van de HAND. In die brief wordt het project uiteengezet en blijk gegeven niet strijdig te zijn met onderstaande criteria**. De gevraagde bijdrage moet onderbouwd zijn met een begroting van het hele project en van het deel dat de H.A.N.D. wordt verzocht bij te dragen.
b. Als het project / de aanvraag lijkt te voldoen, ontvangt de aanvrager een aanvraagformulier om nadere (administratieve) informatie te kunnen vermelden en die terug te sturen **.
c. Het Bestuur beslist en de aanvrager ontvangt een bijdrage of alsnog een afwijzing.

2. Het project*
a. Het project moet aantoonbaar, en bij voorkeur direct, bijdragen aan de ontwikkeling en/of verbetering van de (leef en/of werk) omstandigheden van een groep of gemeenschap. Vooral met het oog op (economische) zelfredzaamheid.
b. De bijdrage van de H.A.N.D. resulteert in een, vooraf bepaald en overeengekomen, duurzaam middel om het beoogde effect te bereiken. Duurzaam betekent: meerdere jaren werkzaam. Het beoogde effect moet in de brief (1a) zijn beschreven.
c. Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de HAND. duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat totaal.
d. Tussen start en finish van het project(deel) mogen niet meer dan 24 maanden zitten. (De HAND gaat geen langjarige verplichtingen aan)

3. De aanvrager
a. De aanvrager kan een persoon of een rechtspersoon zijn
b. De aanvrager dient in Zutphen of omstreken (ruwweg een straal van 10 km.) woonachtig te zijn.
c. De aanvrager dient in het project werkzaam te zijn en/of het regelmatig te bezoeken, zodat (feitelijk en objectief) over voortgang en het beoogde effect van het project gerapporteerd kan worden. (Een fondsenwerver wordt dus afgewezen)

4. De bijdrage
a. Per aanvraag wordt een maximum vastgesteld door het Bestuur.
b. Er worden geen bijdragen toegekend voor exploitatielasten (zoals onderhoud, personeelslasten, voeding, energie, verbruiksartikelen, medicijnen)
c. Een bijdrage van goederen uit de (eigen) kringloopwinkel is ook denkbaar.

5. De begunstigde
a. De begunstigde is een organisatie of gemeenschap, bekend bij de lokale overheid en is een rechtspersoon
b. De begunstigde van een financiële bijdrage is nooit een individuele persoon.

Bestuursbesluit van 10 september 2008 en december 2017

(*) De stichting sponsort ‘andermans’ projecten en heeft zelf geen projecten.
(**) Bij twijfel over het voldoen aan de criteria of over (onderdelen van) het aanvraagformulier, kan u contact opnemen met de degenen die op deze website vermeld staan, zie de contact-pagina.