Bokemei

Computerlokaal in Ghana

De Hand subsidieerde mede voor de bouwkundige inrichting van een computerlokaal op een door de Stichting Bokemei opgerichte school in Accra (Ghana).
De Hand heeft eerder bijgedragen aan de bekostiging van 16 computers. Maar doordat de apparatuur in een bijgebouw in een vochtig lokaal heeft gestaan en door corona lange tijd niet gebruikt was, is veel helaas verloren gegaan. De stichting wil nu een lokaal in het hart van de school realiseren waar dit vochtprobleem niet speelt.