Badhuis

Badhuis Roma

Dit project van de CGK en GKV kerk in Zutphen gaat om het opknappen van een oud, vervallen gebouwtje in Servië dat in een wijk staat waar veel Roma wonen. De Roma zijn aldaar een sterk achtergebleven groep. De bedoeling was er met de deelnemers uit Zutphen heen te gaan en er met eigen werkkracht een badhuisje van te maken. Deels is dit ook gebeurd, het komende jaar hopen ze het project af te ronden. De sponsoring van de HAND betrof kosten voor bouwmaterialen.